456 Управление на сгради ЕООД

За нас

„456 Управление на сгради” ЕООД е дружество занимаващо се професионално с управление на жилищни сгради, частни имоти, административни сгради и затворени жилищни комплекси в гр. Пловдив и региона повече от 10 години. За да не отегчаваме с дълги обяснения и рекламни трикове ще споделим само това:

Гарантираме Ви, че:

1. Всички решения ще бъдат взети на Общо събрание на етажната собственост чрез гласуване;
2. Таксите ще бъдат сформирани законосъобразно и ще бъдат събирани на 100 %;
3. При взето решение за извършване на ремонт сумата за ремонта ще бъде разпределена законосъобразно и ще бъде събрана в срок на 100 %;
4. Асансьорът Ви ще бъде поддържан качествено;
5. Във входа няма да има хлебарки и плъхове;
6. Сметките ще бъдат плащани навреме;
7. Ще осигурим добро почистване.
8. Гарантираме, че за 4/5, най – много 6 месеца Вашият вход ще стане едно по-добро място за живеене. Изберете 456 Управление на сгради!

Цени

Цени – професионален Управител на етажна собственост:

1. Етажна собственост с до 14 апартамента – 115. 00 лв.
2. Етажна собственост с от 14 до 24 апартамента – 8.00 лв. на апартамент
3. Етажна собственост с от 24 до 40 апартамента – 7.50 лв. на апартамент
4. Етажна собственост с от 40 до 60 апартамента – 7.00 лв. на апартамент
5. Етажна собственост с от 60 до 100 апартамента – 6.50 лв. на апартамент
6. Етажна собственост с над 100 апартамента – 6.00 лв. на апартамент

Цени – касиер на етажна собственост:

1. Етажна собственост с до 14 апартамента – 80. 00 лв.
2. Етажна собственост с от 14 до 24 апартамента – 5.50 лв. на апартамент
3. Етажна собственост с от 24 до 40 апартамента – 5.00 лв. на апартамент
4. Етажна собственост с от 40 до 60 апартамента – 4.50 лв. на апартамент
5. Етажна собственост с от 60 до 100 апартамента – 4.00 лв. на апартамент
6. Етажна собственост с над 100 апартамента – 3.50 лв. на апартамент

Комплекси от затворен тип, частни и административни сгради – цените са по договаряне.

Всички цени са с включен ДДС!

Бъди информиран

Задължения на професионалния Управител:

1. Да организира Общите събрания на собствениците на етажна собственост;
2. Да организира изпълнението на решенията на Общото събрание на етажната собственост;
3. Да събира таксите за поддръжка и управление на етажната собственост;
4. Да заплаща със средства на етажната собственост дължимите консумативи за общите части на етажната собственост;
5. Да се отчита пред Общото събрание / Управителния съвет на етажната собственост;
6. Да изпълнява указанията на Управителния съвет на етажната собственост;
7. Да създава, съхранява и поддържа книга на етажната собственост по Чл.7 от ЗУЕС;
8. Да съдейства в рамките на правомощията си за спазването на вътрешния ред в етажната собственост;
9. Да представлява етажната собственост в отношенията и с органите на местната власт;
10. Да съдейства за извършване на ремонти на общите части на етажната собственост чрез предоставяне на една оферта от един изпълнител за всеки един предстоящ ремонт;
11. Да организира извършването на неотложни ремонти в общите части на етажната собственост, които застрашават здравето и живота на обитателите без предварително разрешение от общото събрание на етажната собственост;
12. Гореописаните услуги професионалният Управител предоставя в работните дни, между часовете 8.30 и 17.00 ч.

Задължения на обитателя :

1. Да не пречи на другите обитатели да използват общите части на етажната собственост;
2. Да не причинява вреди на други обекти и общите части на етажната собственост;
3. Да не завзема общи части от етажната собственост;
4. Да не извършва дейности или действия, които създават безпокойство за другите обитатели на етажната собственост;
5. Да изпълнява изискванията на нормативните актове при отглеждането на животни в етажната собственост;
6. Да не накърнява добрите нрави;
7. Да изпълнява решенията на органите на управление на етажната собственост;
8. Да заплаща разходите за управление, поддръжка и ремонт на общите части на етажната собственост;
9. Да спазва санитарните и хигиенните норми;
10. Да осигурява достъп в своя обект за извършване на ремонт на общите части на етажната собственост;
11. Да обезщетява вредите, причинени на други обекти или на общите части на етажната собственост;
12. Да вписва в книгата на етажната собственост членовете на своите домакинства и обитателите;
13. Да се грижи за безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в сградата.

Видео

Адрес за кореспонденция


Работно време

Понеделник 08:30 - 17:00 ч.
Вторник 08:30 - 17:00 ч.
Сряда 08:30 - 17:00 ч.
Четвъртък 08:30 - 17:00 ч.
Петък 08:30 - 17:00 ч.
Събота Почивен ден
Неделя Почивен ден

Опции за паркиране

Безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

Банков превод